MenuMenu główne
Powiat PoznańskiZPORR

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO „Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 na odcinku Poznań Biedrusko”.
Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie

W ramach inwestycji na przebudowanym niespełna 4-kilometrowym (3,86 km) odcinku drogi poszerzono jezdnię do 6 m i utwardzono pobocza na szerokość 1,5 m. Wykonano również oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 1.748 m2, ustawiono 24 sztuki nowych znaków pionowych oraz 938 m barier sprężystych. Projekt był realizowany w latach  2004-2006.

Wartość projektu 2.947 918,94 PLN,kwota dofinansowania z budżetu państwa 288 120 PLN w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.210 939,2 PLN.

Numer wniosku: DW-I-3-3046/234/2004 (30.06.2004)
Numer umowy: Z/2.30/III/3.1/234/04u/1/04 (20.12.2004)

 

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO „2.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”    
W ramach programu 96 uczniów ze szkół powiatu poznańskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzymało refundację wydatków za zakupione pomoce naukowe w roku szkolnym 2004/2005 w wysokości 250 zł miesięcznie. Projekt był realizowany w latach 2004-2005, wartość projektu to 216 000 PLN, kwota dofinansowania z budżetu Państwa to 69 012 PLN,  w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 146 988 PLN.
Numer umowy: Z/2.30/2.2.1/34/04/u/30/04 (29.11.2004)
Numer projektu: Z/2.30/2.2.1/34/04 (04.10.2004)
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO „2.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”    
W ramach programu 51 studentów z powiatu poznańskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzymało przez okres 9 ciu miesięcy  pomoc finansową w  wysokości 250 zł miesięcznie. Projekt był realizowany w latach 2004-2005, wartość projektu to 160 650 PLN, kwota dofinansowania z budżetu Państwa to 40 162,5 PLN,  w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 120 487,5  PLN.
Numer umowy: Z/2.30/II/2.2.2/21/04/U/63/04 (29.11.2004)
Numer projektu: Z/2.30/II/2.2.2/21/04 (14.10.2004)
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO „2.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”  
W ramach programu 86 studentów z powiatu poznańskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzymywało przez okres 9 ciu miesięcy  pomoc finansową w  wysokości 250 zł miesięcznie. Projekt był realizowany w latach 2005-2006. Ogólna wartość projektu 214 200 PLN, kwota dofinansowania z budżetu Państwa 53 550 PLN, w tym 160 650 PLN z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer umowy: Z/2.30/II/2.2.2/17/05/U/63/05 (10.11.2005)
Numer projektu: Z/2.30/II2.2.2/17/05 (01.07.2005)

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO „2.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
W ramach programu 179 uczniów ze szkół powiatu poznańskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzymało refundację wydatków za zakupione pomoce naukowe w roku szkolnym 2005/2006 w wysokości 150 zł miesięcznie. Projekt był realizowany w latach 2005-2006. Ogólna wartość projektu 297 500 PLN, wartość dofinansowania z budżetu Państwa 95 051,25 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 202 448,75 PLN.
Numer umowy: Z/2.30/II/2.2.1/21/05/U/30/05 (10.11.2005)
Numer projektu: Z/2.30/II2.2.1/21/05  (01.07.2005)
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO „2.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
W ramach programu 210 uczniów ze szkół powiatu poznańskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzyma pomoc finansową w wysokości 200 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. Projekt był realizowany w latach 2006-2007. Ogólna wartość projektu 453 632 PLN, wartość dofinansowania z budżetu  Państwa 144 935, 42 PLN,  w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego  308 696,58 PLN.
Numer umowy: Z/2.30/II/2.2.1/43/06/U/30/06 (10.11.2006)
Numer projektu: Z/2.30/II/2.2.1/43/06 (18.07.2006)
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO „2.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
W ramach programu 85 studentów z terenu powiatu poznańskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzyma pomoc finansową w wysokości 250 zł. miesięcznie przez 9 miesięcy. Projekt był realizowany w latach 2006-2007. Ogólna wartość projektu 209 950 PLN, kwota dofinansowania z budżetu Państwa 52 487,5 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 157 462,5 PLN.
Numer umowy: Z/2.30/II/2.2.2/33/06/U/65/06 (10.11.2006)
Numer projektu: Z/2.30/II/2.2.2/33/06 (18.07.2006

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO „2.2.Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu – rozwój usług publicznych on-line”
Cel programu: poprawa jakości obsługi petenta oraz dostosowanie jednostek administracji publicznej do obowiązujących standardów w zakresie teleinformatyki.
Działania: Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obieg dokumentów Wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej.
Wartość projektu:~ 1,2 mln zł.
Dofinansowanie: 920 872,81 zł.

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 28 stycznia 2014

Zaktualizowano:
11 marca 2014