MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Zabytki dofinansowanie – nabór wniosków 2022

Zabytki – Nabór 2022

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w roku 2022 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie  powiatu poznańskiego.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 8 lutego 2022 roku do dnia 1 marca 2022 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Zapraszamy do zapoznania się z:

Redaktor: Natalia Siejek
Opublikowano: 7 lutego 2022