MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOchrona i promocja zdrowia 2015

Edukacja zdrowotna w zakresie eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (m. in. nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego, niskiego poziomu aktywności fizycznej) wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego

1.

Tytuł zadania: “Aktywni siłą wieku i pełnią życia – mieszkańcy Powiatu Poznańskiego”
Organizator: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja, ul. Wierzenicka 12 Wierzenica, 62-006 Kobylnica
Termin działań: 16.02-10.12.2015

2.

Tytuł zadania: Razem pokonamy czerniaka – kampania profilaktyczna
Organizator: Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka, ul. Retmańska 19, 60-480 Poznań
Termin działań: 15.06-10.12.2015

Działania z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia, kierowane do mieszkańców Powiatu Poznańskiego

3.

Tytuł zadania: Bezpieczniej nie tylko na drodze
Organizator: Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań
Termin działań: 16.02-10.12.2015

4.

Tytuł zadania: Kurs pierwszej pomocy dla rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci
Organizator: Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina
Termin działań: 01.04-30.05.2015

Promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym

5.

Tytuł zadania: Program specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych dysfunkcją lub kryzysem jako profilaktyka zaburzeń psychicznych wśród dzieci i dorosłych z terenu Powiatu Poznańskiego
Organizator: Stowarzyszenie “Nowa Wspólna Droga”, ul. Grudzińskiego 18a/8, 62-020 Swarzędz
Termin działań: 16.02-10.12.2015

archiwum kalendarium aktywności społecznej w obszarze ochrony i promocji zdrowia w roku 2014

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 23 stycznia 2015

Zaktualizowano:
10 stycznia 2017