MenuMenu główne
Powiat PoznańskiPowiatowa Rada Pożytku Publicznego

Pierwsze posiedzenie Rady

W piątek, 11 marca w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim. Otworzył je, przybyłych powitał i prowadził do momentu wyboru przewodniczącego, Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim, składa się ona z 16 członków, w tym:
– czterech przedstawicieli Rady Powiatu w Poznaniu, wskazanych przez Radę Powiatu w Poznaniu
– czterech przedstawicieli Zarządu Powiatu w Poznaniu, wskazanych przez Zarząd, w tym Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych
– ośmiu przedstawicieli Organizacji prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Poznańskiego, z siedzibą w powiecie poznańskim, wyłonionych na zasadach określonych w § 3 Uchwały Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu.

Rada obradowała w składzie:
Iwona Janicka – Przedstawicielka Organizacji Pozarządowych
Aleksandra Mazurek – Przedstawicielka Organizacji Pozarządowych
Beata Depczyńska – Przedstawicielka Organizacji Pozarządowych
Tomasz Łęcki – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
Gniewko Niedbała – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
Stanisław Smektała – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
Tomisław Stefaniak – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
Grażyna Głowacka – Radna Powiatu Poznańskiego
Małgorzata Halber – Radna Powiatu Poznańskiego
Marek Lis – Radny Powiatu Poznańskiego
Elżbieta Tonder – Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Roma Czysz – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu
Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu
Tomasz Skupio – Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dwóch członków było nieobecnych.

W głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności 14 członków, Rada wybrała ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady. Przewodniczącym został Tomasz Skupio, wiceprzewodniczącą – Beata Depczyńska, a sekretarzem – Małgorzata Halber. Kolejne posiedzenie Rady zostało wyznaczone na 12 kwietnia 2016 roku.

Porządek I posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół z posiedzenia PRDPP

 

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 11 marca 2016