MenuMenu główne
Powiat Poznański



Pomoc społeczna

Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu rodzin i grup ze środowisk ubogich i zagrożonych z terenu Powiatu Poznańskiego

1.

Tytuł zadania: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin poprzez świadczenie pomocy prawnej

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka,
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz,
nr tel. 61 651 52 86

Termin działań: 20.01-10.12.2014 r.

2.

Tytuł zadania: Wyjazd profilaktyczno- zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka,
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz,
nr tel. 61 651 52 86

Termin działań:10-16.08.2014 r.

 

Zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w Powiecie Poznańskim

3.

Tytuł zadania: Razem przeciw przemocy i uzależnieniom

Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej,
ul. Głogowska 2, 60-702 Poznań,
nr tel. 61 22 11 112

Termin działań: 26.05-31.10.2014 r.

4.

Tytuł zadania: Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla kobiet dotkniętych problemem przemocy domowej oraz ich dzieci

Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinom i Osobom Dotkniętym Przemocą “Alae”,
ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk,
nr tel. 506 198 907

Termin działań: 22.08-24.08.2014 r.

 

Poprawa jakości życia ludzi starszych z Powiatu Poznańskiego i ich aktywności życiowej oraz rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług dla tych osób – walka ze stereotypem człowieka starego – aktywizacja seniorów i kombatantów, wspieranie grup wsparcia

5.

Tytuł zadania: Przywracanie nadziei na dobre jutro- udział seniorów z Powiatu Poznańskiego w zajęciach artystycznych i sprawnościowych

Organizator: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Mikołaja,
ul. Wierzenicka 12, 62-006 Kobylnica,
nr tel. 510 71 71 76

Termin działań: 20.01-10.12.4014 r.

 

6.

Tytuł zadania: Poprawa jakości życia ludzi starszych z Powiatu Poznańskiego i ich aktywności życiowej poprzez rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług dla tych osób

Organizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej “Hospicjum Domowe”,
ul. Bednarska 4, 60-571 Poznań,
nr tel. 61 855 11 76

Termin działań: 01.-12.2014 r.

7.

Tytuł zadania: Konkurs fotograficzny i wystawa prac konkursowych “Okiem Seniora – Aktywni 55+”

Organizator: European Centre of Citizens: Partnership,
ul. Józefa Strusia 3/3, 60-711 Poznań,
nr tel. 508 373 416

Termin działań: 1.02-11.05.2014 r.

8.

Tytuł zadania: Koncert operetkowy dla seniorów z Powiatu Poznańskiego w Kleszczewie

Organizator: Stowarzyszenie “Pomagam”,
ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo,
nr tel. 795 758 028

Termin działań: 3.10.2014 r.

 

Ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego

9.

Tytuł zadania: Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka,
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz,
nr tel. 61 651 52 86

Termin działań: 20.01-10.12.2014 r.

10.

Tytuł zadania: Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego

Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Promyk”,
ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki,
nr tel. 61 81 48 061

Termin działań: 06-09.2014 r.

11.

Tytuł zadania: Hipoterapia i rekreacja konna dla osób niepełnosprawnych

Organizator: Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych,
ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina,
nr tel. 601 829 199

Termin działań: 5.03-10.12.2014 r.

12.

Tytuł zadania: Klaudynkowe warsztaty samodzielności

Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”,
ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik,
nr tel. 507 052 822

Termin działań: 01.02-29.06, 6.09-29.11.2014 r.

13.

Tytuł zadania: Usprawniam się więc jestem

Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”,
ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik,
nr tel. 507 052 822

Termin działań: 20.01-10.12.2014 r.

14.

Tytuł zadania: Rehabilitacja w wodzie i nauka pływania

Organizator: Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych,
ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina,
nr tel. 601 829 199

Termin działań: 8.02-10.12.2014 r.

15.

Tytuł zadania: XI Piknik GSPON “Razem szczęśliwi” – Organizacja imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego

Organizator: Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych,
ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina
nr tel. 601 829 199

Termin działań: 7.06.2014 r.

16.

Tytuł zadania: Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka,
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz,
nr tel. 61 651 52 86

Termin działań: 26.05-10.12.2014 r.

17.

Tytuł zadania: I Wielkopolski Kongres Rodziców Dzieci i Młodzieży niewidomej, słabo widzącej oraz ze złożonymi niepełnosprawnościami

Organizator: Stowarzyszenie “Pomóż dziecku niewidomemu”,
ul. Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska,
nr tel. 61 812 04 86

Termin działań: 18.10.2014 r.

18.

Tytuł zadania: Ograniczanie skutków niepełnosprawności u kobiet po mastektomii poprzez rehabilitację psychofizyczną. Warsztaty “Pasja i radość”

Organizator: Bukowskie Towarzystwo Amazonki,
ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk,
nr tel. 790 61 53 08

Termin działań: 19.09-26.09.2014 r.

19.

Tytuł zadania: “Akademia umiejętności” organizacja zajęć ograniczających skutki niepełnosprawności i zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego

Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”,
ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań,
nr tel. 61 879 41 50

Termin działań: 1.06-1.12.2014 r.

20.

Tytuł zadania: Arteterapia osób niepełnosprawnych szansą dla ich zdrowia i rozwoju

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
ul. Różana 4, 62-010 Pobiedziska,
nr tel. 61 81 54 488

Termin działań: 01.06-10.12.2014 r.

Promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

21.

Tytuł zadania: Wydawanie miesięcznika “Filantrop Naszych Czasów”

Organizator: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Filantrop”,
Osiedle B. Chrobrego 33/65, 60-681 Poznań,
nr tel. 608 311 903

Termin działań: 1.06-31.10.2014 r.

22.

Tytuł zadania: “Świat Bajek – podróż dziesiąta”

Organizator: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
ul. Kraszewskiego 8A, 60-518 Poznań,
nr tel. 61 82 17 433

Termin działań: 13.09.2014 r.

23.

Tytuł zadania: “Czarodziejska brama”

Organizator: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
ul. Kraszewskiego 8A, 60-518 Poznań,
nr tel. 61 82 17 433

Termin działań: 1.02-30.11.2014 r.

24.

Tytuł zadania: Malta Strong 2014 integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego

Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”,
ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań,
nr tel. 796 291 091

Termin działań: 5-25.06.2014 r.

25.

Tytuł zadania: Niepełnosprawni na drogach powiatu

Organizator: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
ul. Kraszewskiego 8A, 60-518 Poznań,
nr tel. 61 821 74 33

Termin działań: 1.07-19.08.2014 r.

26.

Tytuł zadania: II Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. „Zlot Talentów”

Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”,
ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań,
nr tel. 61 879 41 50

Termin działań: 10-30.09.2014 r.

 

Wspieranie działań na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego

27.

Tytuł zadania: Półkolonijne warsztaty artystyczne Klaudynki

Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”,
ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik,
nr tel. 507 052 822

Termin działań: 07-08.2014 r.

28.

Tytuł zadania: Wieczór z Aniołami 2014

Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”,
ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań,
nr tel. 796 291 091

Termin działań: 1-10.12.2014 r.

29.

Tytuł zadania: XX lat miesięcznika “Filantrop naszych czasów”

Organizator: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Filantrop”,
Osiedle B. Chrobrego 33/65, 60-681 Poznań,
nr tel. 608 311 903

Termin działań: 24.10.2014 r.

30.

Tytuł zadania: Warsztaty teatralne dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego w ramach projektu “5 zmysłów. EKSPRESJA”

Organizator: Stowarzyszenie Edukacyjne MCA,
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań,
nr tel. 61 62 52 631

Termin działań: 1.09-9.11.2014 r.

 

Promocja i organizacja wolontariatu na terenie Powiatu Poznańskiego

31.

Tytuł zadania: Centrum Wolontariatu Klaudynki

Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”,
ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik,
nr tel. 507 052 822

Termin działań: 20.01-10.12.2014 r.

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 12 maja 2014

Zaktualizowano:
10 stycznia 2017