MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

Drużyna miłości z Kórnika

logo parafia

– 20 marca 2020 roku dzięki inicjatywie młodzieży kórnickiej zaangażowanej we Wspólnocie face2face działającej przy Parafii Wszystkich Świętych w Kórniku powstała inicjatywa Drużyna Miłości funkcjonująca w przestrzeni portali społecznościowych jako #druzynamilosci – informuje ksiądz Grzegorz Zbączyniak, kapelan sołtysów powiatu poznańskiego. Poniżej więcej informacji na ten temat w jego tekście.

Co to jest?
Najprościej nawiązać do przeszłości – praca organiczna, u podstaw której jest budowanie więzi społecznych polegających na współpracy i przekazywaniu wspólnych pomysłów wprowadzanych w życie dla społeczności lokalnej przy wsparciu Przyjaciół.

Geneza
Każdego roku w Wielki Piątek w Kórniku ulicami miasta, tak jak w wielu miejscowościach, odbywała się Droga Krzyżowa. W trosce o zdrowie i higienę w okolicznościach zagrożenia epidemiologicznego, młodzież poprosiła, aby księża przygotowali rozważania, którymi można byłoby się pomodlić w ciągu Wielkiego Piątku. Sami tydzień wcześniej zarejestrowali własne rozważania, do których zainspirowali ich rodzice i dziadkowie zaangażowani we Wspólnotę Bogu Bliscy. Obie wspólnoty od samego początku wsparły parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, Fundacja Zakłady Kórnickie i spółka Jagrol , które 20 marca przyłączyły się do tej inicjatywy duchowej. Nikt nie przypuszczał, że ta idea zyska taki rozmach.

Program działań
W programie wpieramy dzieci w organizowaniu czasu poprzez zachęcanie ich do pomocy w domowych obowiązkach, a szczególnie w pracach kuchennych. Na istniejącym kanale na platformie YouTube rozpoczęliśmy publikację cotygodniowych spotkań zatytułowanych „Kuchnia Plebana”, gdzie mama wspólnie z synem (który jest proboszczem parafii) pieką i gotują, zachęcając dzieci do naśladowania. Przykładem głębokiego zainteresowania programem jest trzeci odcinek pod tytułem „Kubusiowe ciasteczka”, w którym 5,5-letni chłopiec wspólnie z mamą podają telefonicznie przepis na lukier.

Rozwój programu
By integrować rodziny powstaje transmitowana na żywo msza święta z wirtualnym udziałem dzieci i rodziców. Jej owocem jest inicjatywa dla młodzieży, którą nazwaliśmy “Za Piętnaście Dwudziesta”. Ma ona zachęcać młodzież i ich bliskich do dawania nadziei chorym na Covid-19 i przebywających w ośrodkach służby zdrowia, a także dla niosących im pomoc. W trakcie transmisji modlitwy, w kościele obecni są Patroni i Przyjaciele wspierający inicjatywy w konkretnym działaniu. Wśród inicjatyw, które udaje się realizować, jest akcja “Ratujmy Zakopane” polegająca na sąsiedzkim zaangażowaniu w dostarczenie produktów mleczarskich z Podhala. Zdobyte w ten sposób fundusze pozwolą na zminimalizowanie negatywnych skutków gospodarczych pandemii.

Kolejnym przykładem zaangażowania jest przekazanie przez spółkę Jagrol Sp. z o.o. z Pierzchna produktów (jabłka i soki SOGO) na potrzeby wsparcia osób ubogich, oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej św. Rocha w Poznaniu. Już wsparliśmy wspólnie z Parafialnym Zespołem Caritas oraz Parafianami i Przyjaciółmi blisko 110 rodzin paczkami żywnościowymi w gminie Kórnik. Otwieramy również wsparcie i możliwości dla lokalnych producentów żywności, umożliwiając sprzedaż produktów rolnych na Bazarze Plebana. Jednym z owoców tej inicjatywy jest dzielenie się żywnością (możliwość zabrania wskazanego produktu za darmo). Przychód ze sprzedaży produktów rolnych przeznaczony będzie na realizację istniejących inicjatyw charytatywnych. W inicjatywę #druzynamilosci włączyli się również wolontariusze.

Autor: Grzegorz Zbączyniak

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 23 kwietnia 2020