MenuMenu główne
Powiat PoznańskiPO RZL (Rozwój Zasobów Ludzkich)

Projekt „Lepszy start” realizowany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Projekt adresowany był dla osób poniżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy lub absolwentów wszystkich typów szkół. Projektem objęto 612 osób, w tym 572 osób w wieku do 25 roku życia.  Projekt realizowany był od czerwca 2005 do maja 2006.

Ogólna wartość projektu to 1 954.538 PLN
Kwota dofinansowania: 1 418.408 PLN
Numer projektu: SPO RZL/2.30/I/1.2a/64/05 (12.05.2005)
Numer umowy: 41  (04.08.2005)

Projekt „Powrót do pracy” realizowany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Projekt adresowany był dla osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres od 12 do 24 miesięcy oraz w okresie do 12 miesięcy zagrożonych długotrwałym bezrobociem. Projektem objęto 273 osoby, w tym 183 osoby długotrwale bezrobotne. Projekt był realizowany od czerwca 2005 do maja 2006.

Wartość projektu: 729.327 PLN
Kwota dofinansowania : 537.805 PLN
Numer projektu: SPO RZL/2.30/I/1.3a/65/05 (12.05.2005)
Numer umowy: 42 (04.08.2005)

Projekt „Być aktywną” realizowany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Projekt był realizowany od sierpnia 2005 do maja 2007. Celem strategicznym było pobudzenie aktywności zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet poprzez zmianę postawy wobec poszukiwania pracy, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Projekt adresowany był do 287 bezrobotnych kobiet będących w wieku powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych w PUP Poznań  w okresie powyżej 24 miesięcy, zamieszkujących teren powiatu poznańskiego i miasta Poznania.

Ogólna wartość projektu:  827.742PLN
Kwota dofinansowania: 662.193PLN
Numer umowy: 1.6/1/1.6 SPO RZL/484/86a (29.07.2005)

Projekt „Twój debiut” realizowany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Projekt adresowany był dla osób poniżej 25 roku życia, bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy lub absolwentów wszystkich typów szkół. Projekt został zrealizowany w okresie od kwietnia 2006 do maja 2007. Projekt adresowany był do 688 osób bezrobotnych.

Ogólna wartość projektu: 2 650.144 PLN
Kwota dofinansowania: 1 923.209 PLN
Numer projektu: SPO RZL/2.30/I/1.2a/7/06 (24.04.2006)
Numer umowy: 41/06 (31.05.2006)

Projekt „Moja szansa” realizowany wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach programu Rozwój Zasobów ludzkich, Działanie: 1.3.

Celem strategicznym projektu  było przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia poprzez podjęcie działań służących przywróceniu beneficjentów do czynnego życia zawodowego, przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Projekt został zrealizowany w okresie od maja 2006 do maja 2007.

Ogólna wartość projektu: 1 234.065 PLN
Kwota dofinansowania: 909.999 PLN
Numer projektu: SPO RZL/2.30/I/1.3a/8/06  (24.04.2006)
Numer umowy: 42/06 (31.05.2006)

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 28 stycznia 2014

Zaktualizowano:
11 marca 2014