MenuMenu główne
Powiat PoznańskiPomoc społeczna 2015

Zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w Powiecie Poznańskim

1.

Tytuł zadania: “Wzmacnianie kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań
Termin działań: 02.02-31.08.2015

2.

Tytuł zadania: “Wspólnie i skutecznie przeciw przemocy”
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej, ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz
Termin działań: 15.06-10.12.2015

3.

Tytuł zadania: Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatu Poznańskiego
Organizator: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
Termin działań: 01.08-30.11.2015

4.

Tytuł zadania: Program psychologiczno-terapeutyczny “Partner”
Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań
Termin działań: 15.06-30.09.2015

5.

Tytuł zadania: Razem przeciw przemocy i uzależnieniom
Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań
Termin działań: 15.06-10.12.2015

Promocja i organizacja wolontariatu na terenie Powiatu Poznańskiego

6.

Tytuł zadania: Centrum Wolontariatu Klaudynki
Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik
Termin działań: 02.02-10.12.2015

Ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego

7.

Tytuł zadania: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin poprzez świadczenie pomocy prawnej
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
Termin działań: 10.02-10.12.2015

8.

Tytuł zadania: Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
Termin działań: 09.02-10.12.2015

9.

Tytuł zadania: Wyjazd profilaktyczno – zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
Termin działań: 08-15.08.2015

10.

Tytuł zadania: Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
Termin działań: 09.02-10.12.2015

11.

Tytuł zadania: Hipoterapia i parapowożenie – aktywność i rehabilitacja dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego
Organizator: Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, Baranówko 21, 62-050 Mosina
Termin działań: 01.03-30.11.2015

12.

Tytuł zadania: Wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego
Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “PROMYK”, ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki
Termin działań: 15.05-15.10.2015

13.

Tytuł zadania: XII Piknik GSPON “Razem szczęśliwi” – Organizacja imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego
Organizator: Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina
Termin działań: 13.06.2015

14.

Tytuł zadania: Rehabilitacja w wodzie i nauka pływania
Organizator: Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina
Termin działań: 11.03-10.12.2015

15.

Tytuł zadania: Powiat w zasięgu ręki
Organizator: Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski, al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań
Termin działań: 01.07-10.12.2015

16.

Tytuł zadania: Trudna i pożyteczna umiejętność zabawy z dzieckiem niepełnosprawnym
Organizator: Stowarzyszenie “Pomóż dziecku niewidomemu”, ul. Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska
Termin działań: 15.06-10.12.2015

17.

Tytuł zadania: Rehabilitacja psychofizyczna dla osób po mastektomii: “W świecie podróży i przygody”
Organizator: Bukowskie Towarzystwo Amazonki, ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk
Termin działań: 01.09-14.10.2015

18.

Tytuł zadania: Zajęcia taneczne – sposób na wyrażenie własnych emocji
Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin “ROKTAR”, ul. Szamotulska 8 a, 62-090 Rokietnica
Termin działań: 15.06-10.12.2015

Promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

19.

Tytuł zadania: Wydawanie miesięcznika “Filantrop Naszych Czasów”
Organizator: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Filantrop”, os. B. Chrobrego 33/65, 60-681 Poznań
Termin działań: 01.04-30.09.2015

20.

Tytuł zadania: Malta Strong 2015 integracyjna impreza sportowo – rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
Termin działań: 05-25.06.2015

21.

Tytuł zadania: III Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. “Zlot Talentów”
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
Termin działań: 18.09.2015

22.

Tytuł zadania: Festyn Integracyjny “Czarodziejska Brama”
Organizator: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, ul. Kraszewskiego 8 a, 60-518 Poznań
Termin działań: 01.07-31.10.2015

23.

Tytuł zadania: “Aktywny Niepełnosprawny”
Organizator: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, ul. Kraszewskiego 8 a, 60-518 Poznań
Termin działań: 15.06-10.12.2015

Wspieranie działań na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego

24.

Tytuł zadania: Wieczór z Aniołami 2015
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
Termin działań: 1-10.12.2015

25.

Tytuł zadania: “Klaudynkowe warsztaty artystyczne”
Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik
Termin działań: 02.03-10.12.2015

26.

Tytuł zadania: Tacy sami – warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne dla niewidomych i słabowidzących
Organizator: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Strzelecka 27/8, 61-846 Poznań
Termin działań: 09.02-10.12.2015

27.

Tytuł zadania: Reporterzy na szlaku – warsztaty fotograficzne w plenerze dla osób niepełnosprawnych
Organizator: Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina
Termin działań: 01.08-10.12.2015

28.

Tytuł zadania: Wielkopolskie smaki
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
Termin działań: 15.06-10.12.2015

Poprawa jakości życia ludzi starszych z Powiatu Poznańskiego i ich aktywności życiowej oraz rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług dla tych osób – walka ze stereotypem człowieka starego – aktywizacja seniorów

29.

Tytuł zadania: VIII Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora
Organizator: Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań
Termin działań: 01.08-10.12.2015

30.

Tytuł zadania: Warsztaty aktywizujące dla osób 60+
Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinom i Osobom Dotkniętym Przemocą “Alae”, ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk
Termin działań: 07.08-30.09.2015

archiwum kalendarium aktywności społecznej w obszarze pomocy społecznej w roku 2014

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 23 stycznia 2015

Zaktualizowano:
10 stycznia 2017