MenuMenu główne
Powiat PoznańskiPO Pomoc Techniczna 2007-2013

„Badania i opracowanie Planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Poznaniem”

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu Nr XXIII/211/IV/2012 z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: powierzenia Miastu Poznań działającemu jako Miasto na prawach Powiatu realizacji zadania publicznego polegającego na opracowaniu projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, będącego zadaniem Powiatu Poznańskiego oraz uchwały Rady Miasta Poznania Nr XLVI/705/VI/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., Powiat Poznański powierzył, a Miasto Poznań działające jako Miasto na prawach Powiatu przyjęło do prowadzenia zadanie publiczne polegające na opracowaniu projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, będące zadaniem Powiatu. Miasto Poznań powierzone zadanie wykonywało w ramach projektu pn: „Badanie i opracowanie Planu Transportowego Aglomeracji Poznańskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Całkowita wartość projektu 2 012 320,00 zł
Kwota dofinansowania 1811 088,00 zł Dotacja udzielona przez Powiat Poznański 70 500 zł.

Redaktor: Administrator strony
Opublikowano: 14 marca 2014