MenuMenu główne
Powiat PoznańskiPomoc społeczna – 2018

 1. Nazwa: Punkt specjalistycznego wsparcia
  Organizator: Fundacja ORCHidea, ul. Bukowa 55c, Walerianowo, 62-052 Komorniki
 1. Nazwa: Integracyjny Turniej Tenisowy na wózkach “Powiat Poznański 2018”
  Organizator: Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka,ul. Milczańska 16F/5, 61-131 Poznań
 1. Nazwa: Organizowanie rehabilitacji osób po mastektomii. Zajęcia rehabilitacyjne “Moje zdrowie”
  Organizator: Bukowskie Towarzystwo AMAZONKI, ul. Dobieżyńska 27,64-320 Buk
 1. Nazwa: Rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnościami
  Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
 1. Nazwa: Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem
  Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu,os. Kościuszkowców 13,62-020 Swarzędz
 1. Nazwa: Tygodniowy wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego
  Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “PROMYK” ,ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki
 1. Nazwa: Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej
  Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
 1. Nazwa: Wspieranie aktywności osób starszych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych
  Organizator: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy, ul. Wierzenicka 12, 62-006 Kobylnica
 1. Nazwa: Sami Swoi – rodzinne lato
  Organizator: Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie, ul. Morelowa 23, 62-050 Mosina
 1. Nazwa: Wydawanie miesięcznika “Filantrop Naszych Czasów”
  Organizator: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Filantrop”, os. Bolesława Chrobrego 33/65, 60-681 Poznań
 1. Nazwa: Aktywność turystyczna osób starszych z powiatu poznańskiego w Warszawie
  Organizator: Stowarzyszenie “Pomagam”, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo
 1. Nazwa: Hipoterapia w Baranówku
  Organizator: Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina
 1. Nazwa: XI Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora
  Organizator: Automobilklub Wielkopolski,ul. Towarowa 35/37,61-896 Poznań,
 1. Nazwa: Z wyobraźnią za pan brat – witamy w świecie Walta Disney’a
  Organizator: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, ul. Cmentarna 22, 60-176 Poznań
 1. Nazwa: Detektywi historii: Powstanie Wielkopolskie
  Organizator: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, ul. Cmentarna 22, 60-176 Poznań
 1. Nazwa: Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych – www.pion.pl – płaszczyzna integracji i aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Poznańskiego – prowadzenie portalu
  Organizator: Stowarzyszenie na Tak, ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań
 1. Nazwa: Tak – dla rehabilitacji
  Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik
 1. Nazwa: Brawo Senior
  Organizator: Fundacja Obywatelska “Czas Jaszczurów”, ul. Maczka 5/8, 60-651 Poznań
 1. Nazwa: Centrum Wolontariatu KLAUDYNKI
  Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik
 1. Nazwa: Aktywny e-Senior
  Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE,Mieszka I/5, 62-010 Pobiedziska
 1. Nazwa: Artystycznie i ekologicznie w powiecie poznańskim. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością – Edycja 2018
  Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE,Mieszka I/5, 62-010 Pobiedziska
 1. Nazwa: Hipoterapia – rehabilitacja i przyjemność
  Organizator: Fundacja “APJA”, ul. Koronna 7/13, 60-652 Poznań
 1. Nazwa: Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego
  Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
 1. Nazwa: MALTA STRONG 2018 integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego
  Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska” , ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań
 1. Nazwa: Wieczór z Aniołami 2018
  Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1,61-113 Poznań
 1. Nazwa: VI Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. “Zlot Talentów”
  Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska” ,ul. Świętojańska 1,61-113 Poznań
 1. Nazwa: Warsztaty muzyczne zespołów dzieci niewidomych z Ośrodka w Owińskach – “DZIECI PAPY” i “LOS MIKOS”
  Organizator: Stowarzyszenie “Pomóż Dziecku Niewidomemu”, Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska
 1. Nazwa: Hipoterapia i podstawy nauki jazdy konnej dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  Organizator: Stowarzyszenie “Pomóż Dziecku Niewidomemu”, Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska
 1. Nazwa: Wyjazdowy trening samodzielności – kilkudniowa impreza rekreacyjno turystyczna o charakterze integracyjnym dla osób z niepełnosprawnościami
  Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, ul. Szamotulska 8a, 62-090 Rokietnica
 1. Nazwa: Taneczne Integracje
  Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE, Mieszka I/5, 62-010 Pobiedziska
 1. Nazwa: Krajobrazy powiatu poznańskiego w ujęciach osób z niepełnosprawnościami – konkurs fotograficzny
  Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, ul. Szamotulska 8a, 62-090 Rokietnica
 1. Nazwa: Zajęcia taneczne – forma aktywności osób z niepełnosprawnościami
  Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, ul. Szamotulska 8a, 62-090 Rokietnica
 1. Nazwa: XV Piknik GSPON “Razem Szczęśliwi”
  Organizator: Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, ul. Mściszewska 10 skr. poczt. 4, 62-095 Murowana Goślina
 1. Nazwa: Aktywni – (nie)pełnosprawni – kontynuacja
  Organizator: Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, ul. Baranówko 21, Baranówko,62-050 Mosina
 1. Nazwa: Superwizja dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim
  Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań
 1. Nazwa: Program rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie
  Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej,ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań
 1. Nazwa: Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego
  Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27,60-702 Poznań
 1. Nazwa: Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier “Szanty nad Łomnem”
  Organizator: Stowarzyszenie Ostoja Wojnówko, ul. Borówkowa 11, Wojnówko, 62-095 Murowana Goślina
 1. Nazwa: Muzyka Barokowa w Owińskach
  Organizator: Fundacja Event Culture, ul. Dąbrowskiego 196a, 60-594 Poznań
 1. Nazwa: Rozwój aktywności społecznej poprzez organizowanie kół ustawicznego kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego
  Organizator: Fundacja Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce, ul. Szybowcowa 15a, 60-408 Poznań

Redaktor: Weronika Frąckowiak
Opublikowano: 14 czerwca 2018