MenuMenu główne
Powiat PoznańskiUchwały, stanowiska i opinie

Opinia z dnia 27 października 2016 o Projekcie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi I kadencja

Opinia z dnia 5 grudnia 2016 o Projekcie Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku I kadencja

Uchwała Nr 1/2017 z dnia 20 lutego 2017 w sprawie powołania dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Stałym Zespole Ekspertów ds. polityki senioralnej działającym przy Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego I kadencja

Opinia_z dnia  6 czerwca 2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych (…) I kadencja

Opinia_z dnia 6 czerwca 2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawanaia Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury I kadencja

Opinia z dnia 3 listopada 2017 roku Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim o Projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2018 I kadencja

Opinia z dnia 15 października 2018 roku Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim o Projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2019 I kadencja

Opinia z dnia 21 października 2019 roku Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim o projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 II kadencja

Opinia z dnia 3 grudnia 2019 roku Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim o Projekcie uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich w roku 2020 II kadencja

Redaktor: Weronika Gospodarek
Opublikowano: 16 marca 2016

Zaktualizowano:
5 grudnia 2019