MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Zabytki 2021 (wyniki)

Rada Powiatu w Poznaniu na XXIX  sesji w dniu 28 kwietnia 2021 roku zatwierdziła preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2021 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego.

Oto zestawienie udzielonych dotacji, formularz zaktualizowanego kosztorysu (jeżeli otrzymana dotacja jest inna niż wnioskowana) oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z p. Natalią Siejek, mail: natalia.siejek@powiat.poznan.pl, tel. 61 2228 986, pok. 228, piętro II,  Wydział Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 stosując się do obowiązujących w Starostwie zasad bezpieczeństwa związanych z załatwieniem spraw osobistych w Urzędzie w czasie panującej pandemii koronawirusa. Prosimy się z nimi zapoznać na stronach www.bip.powiat.poznan.plwww.powiat.poznan.pl    

Redaktor: Natalia Siejek
Opublikowano: 28 kwietnia 2021