MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Nagrody Sportowe powiatu poznańskiego za rok 2023

Nagrody Sportowe powiatu poznańskiego za rok 2023

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2023.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 19 lutego 2024 roku do dnia 11 marca 2024 roku do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i regulaminem:

Pliki do pobrania:

Materiał dotyczący naboru wniosków w Telewizji STK

Redaktor: Anna Skalska
Opublikowano: 16 lutego 2024