MenuMenu główne
Powiat PoznańskiPomoc społeczna – 2019

1. Nazwa: Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego
Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań

2. Nazwa: Superwizja dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie poznańskim
Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań

3. Nazwa: Realizacja programu rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie
Organizator: Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań

4. Nazwa: W zdrowym ciele zdrowy duch – wspieranie aktywności osób starszych z Powiatu Poznańskiego oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych
Organizator: Fundacja Just4Fit, ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 3 Kiekrz, 62-090 Rokietnica

5. Nazwa: Organizacja I Powiatowej Olimpiady Senioralnej
Organizator: Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku, ul. Jana III Sobieskiego 97, 62-030 Luboń

6. Nazwa: XII Ogólnopolski Samochodowy Rajd Seniora
Organizator: Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

7. Nazwa: Brawo Senior
Organizator: Fundacja Obywatelska “Czas Jaszczurów”, ul. Maczka 5/8, 60-651 Poznań

8. Nazwa: “Aktywny senior powiatu poznańskiego”
Organizator: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy, ul. Wierzenicka 12, 62-006 Kobylnica

9. Nazwa: Centrum Wolontariatu KLAUDYNKI
Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik

10. Nazwa: Warsztaty z zakresu aktywizacji psychofizycznej osób po mastektomii “Spacer po zdrowie”
Organizator: Bukowskie Towarzytwo “AMAZONKI”, ul. Dobieżyńska 27, 64-320 Buk

11. Nazwa: Rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnościami
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz

12. Nazwa: Wyjazd profilaktyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz

13. Nazwa: Wczesna interwencja drogą do aktywności i integracji społecznej
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz

14. Nazwa: Integracyjny turniej tenisowy na wózkach Powiat Poznański 2019
Organizator: Fundacja Tenisowa im. Wiesława Gąsiorka, ul. Milczańska 16F/5, 61-131 Poznań

15. Nazwa: Tygodniowy wypoczynek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego
Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “PROMYK”, ul. Nowa 28, 62-052 Komornik

16. Nazwa: Aktywni – (nie)pełnosprawni – kontynuacja II
Organizator: Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, Baranówko 21, 62-050 Mosina

17. Nazwa: “Rehabilitacja jest WAŻNA!”
Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik

18. Nazwa: Aktywizacja ruchowa osób z niepełnosprawnością
Organizator: Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie, ul. Morelowa 23, 62-050 Mosina

19. Nazwa: Wyjazdowy trening samodzielności
Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, ul. Szamotulska 8A, 62-090 Rokietnica

20. Nazwa: “Hipoterapia – rehabilitacja i przyjemność”
Organizator: Fundacja “APJA”, ul. Koronna 7/13, 60-652 Poznań

21. Nazwa: Hipoterapia w Baranówku
Organizator: Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina

22. Nazwa: XTREME CHALLENGE – wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna poprzez poznawanie Powiatu Poznańskiego
Organizator: SPORT CHALLENGE Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej, ul. Akacjowa 11, 62-004 Mielno

23. Nazwa: MALTA STRONG 2019 integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Poznańskiego
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

24. Nazwa: XVI Piknik GSPON “Razem szczęśliwi”
Organizator: Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, ul. Mściszewska 10, skr. poczt. 4, 62-095 Murowana Goślina

25. Nazwa: “Hipoterapia i podstawy nauki jazdy konnej dla dzieci niewidomych i słabowidzących z niepełnosprawnościami sprzężonymi”
Organizator: Stowarzyszenie “Pomóż Dziecku Niewidomemu”, pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska

26. Nazwa: Basen, hipoterapia i rehabilitacja indywidualna jako wielopłaszczyznowe terapie dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych – Edycja 2019
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE, ul. Mieszka I/5, 62-010 Pobiedziska

27. Nazwa: Wydawanie miesięcznika “Filantrop naszych czasów”
Organizator: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Filantrop”, os. Bolesława Chrobrego 33/65, 60-681 Poznań

28. Nazwa: Sportowe półkolonie
Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik

29. Nazwa: Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych www.pion.pl
Organizator: Stowarzyszenie Na Tak, ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań

30. Nazwa: VII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. “Zlot Talentów”
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

31. Nazwa: Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

32. Nazwa: Wieczór z Aniołami 2019
Organizator: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich “Pomoc Maltańska”, ul. Świętojańska 1, 61-113 Poznań

33. Nazwa: Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu, ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz

34. Nazwa: “Klaudynkowe warsztaty artystyczne”
Organizator: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową “Klaudynka”, ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik

35. Nazwa: “Architektura powiatu poznańskiego w ujęciach osób z niepełnosprawnościami” – konkurs fotograficzny
Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, ul. Szamotulska 8A, 62-090 Rokietnica

36. Nazwa: Zajęcia taneczne – forma aktywności osób z niepełnosprawnościami
Organizator: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, ul. Szamotulska 8A, 62-090 Rokietnica

37. Nazwa: “Wehikuł czasu – czyli podróż do przeszłości”
Organizator: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, ul. Cmentarna 22, 60-176 Poznań

38. Nazwa: “Detektywi na tropie – legendy Powiatu”
Organizator: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, ul. Cmentarna 22, 60-176 Poznań

39. Nazwa: Wyrównujemy Szanse. Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Bez Barier
Organizator: Stowarzyszenie Ostoja Wojnówko, ul. Borówkowa 11, 62-095 Wojnówko

40. Nazwa: Warsztaty muzyczne zespołów dzieci niewidomych z Ośrodka w Owińskach – “DZIECI PAPY” i “LOS MIKOS”
Organizator: Stowarzyszenie “Pomóż Dziecku Niewidomemu”, pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska

41. Nazwa: “Artystycznie, historycznie i przyrodniczo w powiecie poznańskim. Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością” – Edycja 2019
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE, ul. Mieszka I/5, 62-010 Pobiedziska

42. Nazwa: Taneczne Integracje
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej DLA CIEBIE, ul. Mieszka I/5, 62-010 Pobiedziska

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 10 stycznia 2019

Zaktualizowano:
11 stycznia 2019