MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

20 lat w Unii Europejskiej

logo

Setki miliardów

Łączny bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej wyniósł 161,6 mld euro netto – wynika z danych Ministerstwa Finansów. Tyle Polska otrzymała po potrąceniu składek członkowskich w UE przez ostatnie 20 lat. Ponad połowę finansowania przekazano w ramach polityki spójności.

245,5 mld euro to łączna kwota, jaką Polska otrzymała od Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. do końca grudnia 2023 r. – wynika z danych MF zawartych w pozycji “20 lat Polski w Unii Europejskiej”. W tym samym czasie do Wspólnoty Polska odprowadziła 83,7 mld euro w ramach składki członkowskiej, co daje łączny bilans zysków-strat z obecności w UE na poziomie 161,6 mld euro. Jak zaznaczono, 65 proc. funduszy zostało przeznaczone na realizację projektów w ramach polityki spójności – głównie na poprawę infrastruktury transportowej, energetycznej i społecznej.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

Setki milionów

W powiecie poznańskim to sporo projektów, na których realizację otrzymaliśmy ponad 200 milionów złotych środków unijnych. W załączniku niektóre z nich.

 

Konferencja o Unii Europejskiej

O północy 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Z okazji 20 rocznicy tego wydarzenia, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „20 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści i kosztów”. Dyskusję podzielono na dziesięć paneli tematycznych.

– Każda rocznica jest doskonałą okazją do podsumowań, a także snucia prognoz na przyszłość. Wierzę, że to wydarzenie było kolejnym krokiem w kierunku interdyscyplinarnej naukowej refleksji nad miejscem Polski w procesie integracji europejskiej i płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat oceny dotychczasowych rezultatów członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz wpływu tego wydarzenia na rozwój państwa, jak i przekształceń Unii – mówił prof. dr hab. Andrzej Stelmach, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Miejsce konferencji nie było przypadkowe. – Badania nad Unią Europejską rozpoczęliśmy już trzydzieści lat temu i trochę osiągnięć mamy. Na uczelni jest grupa specjalistów zajmujących się tą tematyką. Możemy się pochwalić licznymi publikacjami naszych pracowników, artykułami naukowymi i monografiami, a nasi absolwenci zajmują obecnie eksponowane stanowiska – dodał. Jednym z takich absolwentów jest Adam Szłapka, obecny minister do spraw Unii Europejskiej, który był gościem poznańskiej konferencji i wygłosił okolicznościowy wykład.

– Dokładnie pamiętam atmosferę sprzed dwudziestu lat. Pamiętam tę radość i to jak ważne było to dla nas wydarzenie. Po tych dwudziestu latach wszyscy nabraliśmy doświadczenia i pewnej rutyny będąc w Unii, ale nadal powinniśmy pamiętać, że był to przełomowy moment w naszej historii. Powinniśmy też za każdym razem przypominać sobie, jaki jest bilans tego 20-lecia, jak bardzo to wydarzenie wpłynęło na nasze losy, na naszą teraźniejszą i przyszłość. Po tych latach jesteśmy silniejsi, bardziej konkurencyjni, z mocniejszą gospodarką i z większym wpływem na politykę światową – powiedział minister.

Adam Szłapka mówił również o niebezpieczeństwach, które stoją przed Unią Europejską. O bezpieczeństwie, dezinformacji oraz populizmie. W trakcie konferencji jej uczestnicy rozmawiali również o wyzwaniach politycznych związanych choćby z migracją i przekształceniami w samej Unii Europejskiej. Wśród tematów panelowych były również te związane z samorządem i rozwojem lokalnym, polityką równościową, przekształcaniem mediów, kulturą czy edukacją europejską. Konferencję patronem honorowym objął m.in. starosta poznański Jan Grabkowski.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 19 kwietnia 2024