Menu główne
Powiat Poznański

Prasowa17
Radiowa17
Facebook
Instagram
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Fundusze Europejskie
Kalendarz imprez
<< Sty 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

„Afatar” tworzy szanse

Poznańskie Stowarzyszenie AFAZJA wraz ze Stowarzyszeniem PSYCHE SOMA POLIS i Fundacją Integracji Społecznej ABRAMIS realizuje projekt „AFATAR – kompleksowa reintegracja osób z afazją” dofinansowany przez Unię Europejską. Projekt skierowany jest do 40 osób z afazją (zaburzeniem mowy spowodowanym organicznym uszkodzeniem mózgu po przebytym udarze niedokrwiennym lub krwotocznym), a także 20 osób – opiekunów osób z afazją, zamieszkujących Poznań oraz powiat poznański.

Celem projektu jest podniesienie poziomu samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej 40 dorosłych osób z afazją. Zakłada się, iż uczestnictwo w projekcie przyczyni się do poprawy samooceny uczestniczek i uczestników, podniesie ich zdolności komunikacyjne, rozbuduje funkcje poznawcze, a także zwiększy ich sprawność motoryczną oraz szanse na rynku pracy. Dla realizacji zamierzonego celu przewidziano podjęcie działań, skierowanych zarówno do osób dotkniętych afazją, jak i do ich opiekunów.

1. Wsparcie dla bezpośrednich uczestników projektu, polegające na:
– budowie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, uwzględniających specyficzne potrzeby i możliwości uczestniczek i uczestników projektu,
– stałym i systematycznym wsparciu i mentoringu świadczonych przez Trenera Aktywności,
– indywidualnym Treningu Psychokorekcyjnym,
– terapii neurologopedycznej/neuropsychologicznej,
– usprawnieniach motorycznych,
– poradnictwie zawodowym,
– uczestnictwie w kursach kompetencyjnych/szkoleniowych, zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami,
– możliwości uczestnictwa w stypendium szkoleniowym, za które będzie przysługiwało wynagrodzenie.

2. Wsparcie dla opiekunów osób z afazją, polegające na:
– indywidualnym Treningu Psychokorekcyjnym,
– uczestnictwie w psychoedukacyjnej Grupie Wsparcia.

Projekt jest dofinansowany z UE kwotą 329 321,87 zł. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia afazja.eu lub poprzez kontakt mailowy ze Stowarzyszeniem: stowarzyszenie.afazja@o2.pl lub w biurze projektu: Stowarzyszenie „Afazja”, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, tel. 6932952 02 lub 724 394 919.

Informacja: Stowarzyszenie Afazja

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 23 grudnia 2019


Ogłoszenia Komunikaty

Archiwum