MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Bezpieczne wakacje: kontrole w powiecie poznańskim

W bazie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego zgłoszonych jest 91 różnych form – obozy/kolonie/biwaki oraz 792 półkolonii w miejscu zamieszkania. Od początku wakacji do 4 lipca pracownicy Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży z Promocją Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przeprowadzili 33 kontrole: 27 półkolonii oraz 6 obozów/kolonii w których uczestniczyło łącznie 1093 dzieci i młodzieży.

Zakres kontroli obejmował m.in.:

  • ocenę stanu sanitarno-higienicznego oraz technicznego otoczenia i pomieszczeń użytkowych obiektów (warunków zakwaterowania, w szczególności zachowanie limitu miejsc, mikroklimat pomieszczeń – sprawną wentylacje grawitacyjna lub mechaniczną, otwieralność okien co najmniej 50 proc. ich powierzchni, zapewnienia oświetlenia dziennego i sztucznego, bieżącą czystość),
  • zgodność wyposażenia pokoi mieszkalnych z kategorią zakwalifikowania obiektu oraz adekwatność do liczby wypoczywających,
  • zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienie bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków do utrzymania higieny osobistej,
  • ocenę warunków do realizacji bezpiecznej aktywności ruchowej, zapewnienie opieki medycznej uczestnikom, a także, wspólnie z odziałem higieny żywności i żywienia, ocenę zapewnienia higienicznego spożywania posiłków,
  • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

W skontrolowanych turnusach organizatorzy zapewnili uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i nie stwierdzano nieprawidłowości skutkujących wydaniem decyzji administracyjnych. Ponadto dla uczestników półkolonii pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzili pogadanki oraz zajęcia związane z: zasadami bezpiecznego zachowania w czasie letniego wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie i w domu ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby ochrony przed ukąszeniem kleszcza, bezpiecznego korzystanie ze słońca oraz higieny osobistej.

Edukacją objęto 149 dzieci na 6 półkoloniach. W tym samym czasie kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży przeprowadzili pracownicy Oddziału Higieny Żywności i Żywienia na kolonii, gdzie przebywało 92 dzieci, na biwaku żeglarskim – 50 uczestników i dwóch obozach harcerskich – 81 osób. Kontrole dotyczyły m.in.: stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, miejsc przygotowywania i spożywania posiłków, warunków przechowywania żywności, przydatności do spożycia, świeżości surowców, jadłospisu dostosowanego do żywionej grupy wiekowej, czystości naczyń stołowych, właściwego gospodarowania odpadami oraz aktualność orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole oraz zajęcia edukacyjne będą kontynuowane do końca wakacji.

Autor: Cyryla Staszewska

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 4 lipca 2024