MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

Czas przysyłania ofert

podpisanie umowy

Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza, Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Zlot Talentów, Olimpiada Seniorów czy też mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych to tylko wybrane przykłady imprez, które skorzystały w 2023 roku z finansowego wsparcia w ogłaszanych każdego roku przez powiat poznański otwartych konkursach ofert. Właśnie wystartował nabór wniosków na 2024 rok.

– Nie szczędzimy pieniędzy na ciekawe inicjatywy i projekty, mające na celu wzbogacić ofertę kulturalną, edukacyjną czy też sportową dla naszych mieszkańców – zapewnia starosta poznański Jan Grabkowski. W tym roku na zadania konkursowe przeznaczono ponad dwa miliony złotych. Warto więc złożyć dobrze przygotowaną ofertę i z takiego wsparcia skorzystać. O takie dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, co w szczegółowy sposób określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tak jak w poprzednich latach wnioski o dotacje można składać w siedmiu obszarach. Są to: edukacja, kultura fizyczna, kultura i sztuka, turystyka, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia oraz ratownictwo i ochrona ludności. Wnioski w ramach Otwartych Konkursów Ofert na rok 2024 można składać do 15 grudnia 2023 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego. Wszystkie szczegóły na temat OKO 2024 oraz wzory ofert do pobrania są dostępne na https://www.bip.powiat.poznan.pl/2653,otwarte-konkursy-ofert

podpisanie umowy

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 24 listopada 2023