MenuMenu główne
Powiat Poznański
mapa powiatu poznańskiego z podziałem na 17 gmin


Kalendarz imprez
<< Lip 2021 >>
ponwt.śrczwpt.sob.niedz.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Dom dla matek już działa

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkania chronione wspierane – od 1 lipca br. rozpoczynają działalność w powiecie poznańskim. Podmiot wybrany w drodze ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Poznaniu otwartego konkursu ofert – Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania, od dnia 1 lipca br. będzie realizowała na zlecenie powiatu poznańskiego dwa zadania:

1) Prowadzenie w latach 2021-2022 mieszkań chronionych wspieranych zlokalizowanych w dwóch domkach dwupiętrowych w Lisówkach (gmina Dopiewo), posiadających łącznie 10 miejsc, przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych w wieku poprodukcyjnym, w tym uczestników projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez PCPR w Poznaniu, pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Usługi świadczone w tych mieszkaniach spełniają standardy określone przepisami prawa, muszą też gwarantować mieszkańcom wsparcie w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym (np. ubieranie się, utrzymanie higieny osobistej, sprzątanie) oraz pomóc w relacjach w kontaktach społecznych. Wsparcie takie będzie zapewniać pracownik socjalny, psycholog, terapeuta oraz asystent osoby niepełnosprawnej.
Decyzję o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawać będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym PCPR, pracownikiem socjalnym Fundacji, a osobą ubiegającą się o skierowanie do mieszkania chronionego lub jej przedstawicielem ustawowym.

PCPR będzie również wydawał decyzję administracyjną w sprawie ustalenia prawa pobytu oraz odpłatności za ten pobyt. Opłaty za pobyt będą ustalane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXIX/364/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Łączny koszt realizacji tego zadania to 376 000 w tym w roku 2021 – 126 000 zł. Realizacja zadania finansowana jest z budżetu powiatu poznańskiego.

2) Prowadzenie w latach 2021-2022 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zlokalizowanego w pięciu domkach dwupiętrowych w Lisówkach (gmina Dopiewo) posiadających łącznie 30 miejsc, mającego zapewnić wsparcie dla matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w tym uczestników projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” realizowanego przez PCPR w Poznaniu, pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Usługi świadczone w Domu muszą spełniać standardy określone przepisami prawa.

Prawo do ubiegania się o miejsce w Domu mają matki, ojcowie lub inne osoby wraz z małoletnimi dziećmi nad którymi sprawują opiekę oraz kobiety w ciąży, pozostające w trudnej sytuacji życiowej. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczestnicy Projektu „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim”, który był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Decyzja administracyjna o skierowaniu osoby do Domu wydawana będzie przez PCPR, po otrzymaniu niezbędnych dokumentów z ośrodka pomocy społecznej.

W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby ubiegającej się o pobyt w Domu, będzie ona przyjęta bez skierowania, na wniosek tej osoby lub ośrodka pomocy społecznej. Opłatę za pobyt w Domu każdorazowo ustala PCPR, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXIX/363/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Łączny koszt realizacji tego zadania to 1.320.000 zł w tym w roku 2021 to koszt 430.000 zł. Realizacja zadania finansowana jest z budżetu powiatu poznańskiego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z jednego z wyżej wymienionych wsparć, w celu uzyskania szczegółowych informacji i złożenia odpowiedniego wniosku, proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 (I piętro) lub telefonicznie pod nr tel. 61 8410 710.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 30 czerwca 2021