MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Gru 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Droga Głuchowo-Chomęcice

W dniu 21 lipca 2020r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2389P/2391P Głuchowo–Chomęcice dla zadania pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice”, ETAP I” w kwocie  5.171.031,26 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych określonych na kwotę 10.342.062,52 zł. Całkowity koszt realizacji zadania (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) oszacowany został na kwotę 11,5 mln zł. Wkład własny Powiatu (w kwocie stanowiącej 50% kosztów kwalifikowalnych i całość kosztów niekwalifikowalnych) stanowi kwotę ok. 6,4 mln zł i zostanie sfinansowany z budżetu Powiatu Poznańskiego i Gminy Komorniki.

Głównym celem i planowanym efektem inwestycji jest przekierowanie ruchu tranzytowego poza teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Głuchowo, co spowoduje  zminimalizowanie negatywnego oddziaływania zwiększonego ruchu w rejonie miejscowości,  poprawiając tym samym  bezpieczeństwo i warunki ruchu wszystkich użytkowników ruchu drogowego: użytkowników samochodów, pieszych i rowerzystów.  Rozbudowa dróg powiatowych nr 2389P/2391P Głuchowo – Chomęcice etap I stanowi ostatni etap realizacji zadania polegającego na połączeniu drogi ekspresowej S5 (przez węzeł Konarzewo)ze strefą przemysłową w rejonie Głuchowa i Komornik.  

W dniu 13 października 2020r. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zawarł umowę z firmą Strabag Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2389P Głuchowo – Chomęcice na odcinku od drogi powiatowej DP 2391P ( ul. Komornicka) do wylotu ze skrzyżowania węzła S5 Konarzewo (w budowie) – Etap I (od km 0+000 do km 1+380)”. Zgodnie z zapisami umowy koszt realizacji inwestycji wynosi 8.978.442,79zł.

W związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych do kwoty 4.148.870,60zł

Inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2020-2021. Przekazanie placu budowy wykonawcy robót  nastąpiło w dniu 16.10.2020r.

Informacje o postępach prac można znaleźć na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu

Redaktor: Maciej Pawlik
Opublikowano: 20 października 2020