MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Paź 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Metropolia Poznań

O planowaniu przestrzeni…

Metropolitalne Forum Planowania Przestrzennego odbyło się po raz pierwszy we wtorek, 25 października 2016 r. W trakcie spotkania władze samorządowe różnych szczebli, planiści, urbaniści i architekci dyskutowali na temat rozwoju przestrzennego metropolii. Powiat Poznański reprezentował Jan Grabkowski, Starosta Poznański.

Pierwsza debata poświęcona była kierunkom rozwoju metropolii, a dyskusja toczyła się wokół dokumentu „Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań”. Zostały w nim spisane zasady rozwoju przestrzennego aglomeracji, takie jak m.in. zasada zwartej metropolii czy bilansowania potrzeb społeczno-gospodarczych przy planowaniu nowych terenów inwestycyjnych.

Drugi panel dyskusyjny, z udziałem Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego, dotyczył zasad wdrażania ustaleń „Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań”. Wszyscy rozmówcy zgodzili się, że by skutecznie realizować te działania, konieczne jest powołanie i sprawne funkcjonowanie Metropolitalnej Komisji Planistycznej.

Ustalenia tego organu miałyby charakter opiniotwórczy dla wszystkich powstających studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w jednostkach samorządowych stowarzyszonych w metropolii.
Zdaniem uczestników konferencji wspólne, zintegrowane podejście do rozwoju przestrzennego metropolii zaowocuje tym, że aglomeracja poznańska będzie rozwijać się lepiej.

Autor: Katarzyna Kazmucha (Gabinet Starosty, Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości)

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 27 października 2016