MenuMenu główne
Powiat PoznańskiKonkurs Krasomówczy 2023

Event kalendarz
Konkurs Krasomówczy 2023

Kategoria: Dla dzieci

Data: 21 wrz 2023

Czas: 9:30

Miejsce: Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu (Poznań-Śródka)

Finał Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego 2023

 

1/  Od godz. 9.30  – 10.30 – rejestracja uczestników Konkursu Krasomówczego.

2/ Godz. 10.00 – odprawa Komisji oceniającej wystąpienia uczestników.

3/  Godz. 10.40 – uroczyste  otwarcie Konkursu Krasomówczego.

4/  Godz. 11.00 – 13.30 prezentacje konkursowe.

5/  Godz. 13.30 – 14.20  – obiad

6/ Około  godz. 14.30  – zakończenie.

Program może ulec zmianom w zależności od czasu wystąpień uczestników.

Celem konkursu krasomówczego jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudowanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli.

Zadaniem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie. Konkurs jest także jedną z form przeciwdziałania zachowaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.     Organizator  finału wojewódzkiego konkursu: Oddział Środowiskowy PTTK Poznań – Nowe Miasto.

Zadanie jest współfinansowane przez powiat poznański.

Wczytuję mapę...

Lista wydarzeń z kategorii

Redaktor: Kinga Cenkier
Opublikowano: 21 września 2023