MenuMenu główne
Powiat Poznański
TEst

Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Mały grant

Grant – Cały Poznań Ukulele

Grant – Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020 – warsztaty

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Synteza” z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt.  Festiwal Cały Poznań Ukulele 2020 – warsztaty, zadanie wspierające różne inicjatywy wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w powiecie poznańskim.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Redaktor: Anna Skalska
Opublikowano: 3 czerwca 2020