MenuMenu główne
Powiat Poznański



Mały grant

Grant: Festiwal Świąteczny 2023

Grant: Festiwal Świąteczny 2023 – Mr Christmas Tree – Pan Choinka

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji YOUNG LIFE POLSKA, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. “Festiwal Świąteczny 2023 – Mr Christmas Tree – Pan Choinka. Głównym celem zadania jest organizacja festiwalu świątecznego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.p

Redaktor: Andrzej Och
Opublikowano: 6 listopada 2023