MenuMenu główne
Powiat Poznański
TEst

Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Mały grant

Grant – Program Partner I

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w dniu 25 czerwca 2020 r. została zamieszczona na okres 7 dni w:

· Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego
· na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
· na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego

oferta Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małych grantów” pt. “Program edukacyjno-korekcyjny Partner”. W myśl art. 19a ust. 4 cytowanej wyżej ustawy, każdy w terminie 7 dni (tj. do dnia 01.07.2020 r. – liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) może zgłosić do tej oferty uwagi, które prosimy kierować listownie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

z dopiskiem „Program edukacyjno-korekcyjny Partner” lub e-mailem na adres: adam.biszczanik@pcpr.poznan.pl

Oferta „Program edukacyjno-korekcyjny Partner” w załączniku: Oferta

 

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 25 czerwca 2020