MenuMenu główne
Powiat Poznański
TEst

Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Lip 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Relacje

Gród Dąbrówka na makiecie

makieta grodu Dąbrówka

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce oficjalnie podsumowano projekt pod nazwą „Gród w Dąbrówce – wart poznania”. W trakcie uroczystości odsłonięto makietę grodu, który jak dowiodły badania archeologiczne istniał w tej miejscowości od połowy IX do połowy X wieku. Dzieło autorstwa Piotra Makały stanęło przy szkolnej rotundzie. Do Dopiewa przyjechali również archeolodzy, Ewa i Paweł Pawlakowie, autorzy, wydanej przez Gminę Dopiewo, książki pt. „Gród w Dąbrówce”. To wydawnictwo można było zresztą wygrać w licznych konkursach.

Na uroczystości nie zabrakło również grupy rekonstrukcyjnej, która opowiedziała o życiu mieszkańców grodu i zaprezentowała rekwizyty z tamtych czasów. Była też specjalna wystawa oraz warsztaty ceramiczne. Każdy uczestnik spotkania mógł również obejrzeć wizualizację filmową 3D przygotowaną przez Tomasza Mełnickiego, opowiadającą o grodzie. A to nie koniec atrakcji związanych z tym tematem, bo już wkrótce powstanie specjalna gra karciana pod nazwą – a jakże – „Gród w Dąbrówce”. Jak zatem widać gmina i mieszkańcy są dumni ze znaleziska. Ale są też ku temu powody…

– Świadomość istnienia ważnego grodziska w tym miejscu mieliśmy przez cały czas. Dzięki determinacji archeologów z naszego Wydziału, a zwłaszcza pani Agnieszki Krawczewskiej, udało się wpisać do zmienianego wówczas miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiednie zapisy tworzące warunki ochrony dla tego stanowiska archeologicznego. Kolejne badania archeologiczne, odbywające się tam podczas intensywnie rozwijającej się zabudowy, tylko potwierdzały przypuszczenia naszych archeologów, wskazując na rangę grodziska i jego naukowe znaczenie dla historii Wielkopolski – mówi Wiesław Biegański, Powiatowy Konserwator Zabytków.

– Wtedy też nawiązałem kontakt z wójtem Gminy Dopiewo, panem Adrianem Napierałą, prosząc o wsparcie dla udokumentowania tych badań i ich popularyzację, jako niezwykle ważnego składnika tożsamości wsi Dąbrówka i Gminy Dopiewo. Moje prośby trafiły na podatny grunt. Władze gminy ze zrozumieniem odniosły się do tej prośby. Efekty tego możemy podziwiać obecnie, ciesząc się z tego, że powiatowi poznańskiemu i gminie przybył kolejny powód do dumy. Co prawda, ze względu na stan zachowania grodziska nie jesteśmy w stanie obecnie podziwiać go w terenie, jednak działania gminy Dopiewo dały podstawy dla dalszych badań naukowych i jednocześnie umożliwiły zainteresowanym osobom jego podziwianie w sposób multimedialny, niezwykle zresztą atrakcyjny – dodaje Wiesław Biegański.

Agata Karwecka, inspektor ds. ochrony zabytków archeologicznych Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków o Grodzie Dąbrówka: Zniwelowany relikt wczesnośredniowiecznego grodu położony na terenie obecnego centrum intensywnej zabudowy w Dąbrówce jest przykładem unikatowego zabytku archeologicznego wczesnohistorycznej architektury o charakterze osadniczo-obronnym sprzed ponad tysiąca lat. Jest on dobrze zachowany pod powierzchnią gruntu. Pochodzący z IX-X wieku wczesno plemienny, pierścieniowaty gród słowiański, wraz z pobliską, otaczającą osadą przygrodową, był jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu wczesnego średniowiecza.

W połowie X wieku warownia została spalona. Przypuszczalnie przez Piastów, którzy podbojem rozciągali swoje zwierzchnie wpływy monarchistyczne, całkowicie niszcząc znane, niewielkie ośrodki lokalne na obszarze Wielkopolski. Grodu dąbróweckiego nie udało się nigdy odbudować. Do dzisiaj potwierdzeniem znaczącej historii tego miejsca są jedynie odsłaniane podczas prowadzonych badań archeologicznych materialne pozostałości wałów obronnych grodu, śladów domostw, jak i licznie odkrywane, godne uwagi, ruchome znaleziska.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 29 listopada 2019