MenuMenu główne
Powiat Poznański
mapa powiatu poznańskiego z podziałem na 17 gmin


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

OKO 2015 (II wyniki)

Rozstrzygnięto II otwarty konkurs ofert w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami II otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Załączamy również formularze dokumentów do sporządzenia umowy. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej. Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.powiat.poznan.pl oraz www.bip.powiat.poznan.pl

KULTURA I SZTUKA

KULTURA FIZYCZNA

TURYSTYKA

EDUKACJA

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

POMOC SPOŁECZNA

Wzór kosztorysu

Wzór harmonogramu

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 29 maja 2015