MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Maj 2021 >>
ponwtśrczwptsobnie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

II OKO 2020

Ogłoszono II Otwarty Konkurs Ofert do realizacji w roku 2020 w obszarze:

1. Ratownictwa i Ochrony Ludności

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 24 stycznia 2020 do dnia 14 lutego 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 01 maja 2020 roku a kończy nie później niż 30 września 2020 roku.
Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia; obowiązującymi projektami umów oraz wzorami oferty i sprawozdania. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta, a także na zapisy w ogłoszeniu dotyczące braku wymogu wnoszenia wkładu rzeczowego w realizację zadania publicznego oraz dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

Do 28 lutego 2020 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

 

 

 

Redaktor: Andrzej Och
Opublikowano: 24 stycznia 2020