MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Informacja dla podmiotów prowadzących apteki

Informacja dla podmiotów prowadzących apteki: dotyczy aptek na terenie 17 gmin powiatu poznańskiego

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024 r., na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 6.09.2001 r. “Prawo farmaceutyczne”, Powiat Poznański, jako powiat mający swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu, został wyłączony z obowiązku ustalania dyżurów aptecznych.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ww. ustawy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu winien być dostosowany do potrzeb ludności tego powiatu i pozwala na realizację przez te apteki zadań określonych w art. 87 ust. 2, w szczególności przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej, z wyłączeniem powiatu mającego swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu (tzw. powiatów obwarzankowych).

Z uwagi na fakt, że wyłączenie jest zamieszczone w ust. 1 art. 94, oznacza to, że kolejne przepisy tego artykułu dotyczące realizacji dyspozycji zawartej w ust. 1 również nie mają zastosowania do powiatów ziemskich mających siedziby w miastach na prawach powiaty. W konsekwencji podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne na terenie powiatu obwarzankowego nie mają obowiązku przesyłania rozkładów godzin pracy tych aptek.

Takie jest również stanowisko Ministerstwa Zdrowia, opublikowane na stronie internetowej: www.gov.pl/web/zdrowie/dyzury-apteczne (odpowiedź na pytanie: Czy przekazywanie informacji o rozkładach pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jest zawsze obowiązkowe?).

Na podstawie przywołanej regulacji podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne na terenie powiatu poznańskiego nie mają obowiązku przekazywania informacji o rozkładzie godzin pracy tychże aptek.

Dotyczy aptek na terenie Poznania:
Jednocześnie informujemy, że podmioty prowadzące apteki na terenie Poznania, czyli miasta na prawach powiatu, winny przekazać informacje z rozkładem godzin pracy apteki, w formie elektronicznej, do Urzędu Miasta Poznania.

INFORMACJA O NOWYCH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH DYŻUROWANIA APTEK W POWIECIE POZNAŃSKIM W DZIEŃ WOLNY OD PRACY ORAZ W PORZE NOCNEJ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE BIP.POWIAT.POZNAN.PL

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 4 lutego 2024