MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Sty 2021 >>
ponwtśrczwptsobnie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Budowa mostu nad Wartą

godło i flaga28 sierpnia 2020 roku zawarta została umowa ramowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Poznańskim na dofinansowanie dotacją celową budżetu państwa kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalającej na realizację inwestycji „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń – Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie”. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2022, a jego koszt oszacowany został na kwotę 1.940.000,00zł, z czego 1.552.000,00zł stanowi dofinansowanie rezerwą celową budżetu państwa.

W ramach umowy ramowej 28 sierpnia 2020r. zawarta została umowa nr 4.2/19 oraz aneks nr 1 z dnia 25 listopada 2020r.na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w roku 2020 kwotą 41.328,00zł przy planowanych wydatkach 51.660,00zł.

Głównym zamierzeniem całego przedsięwzięcia jest budowa nowego mostu na rzece Warcie wraz z niezbędnymi dojazdami łączącymi drogę wojewódzką DW430 w Luboniu z drogą powiatową nr 2460P w m. Czapury. Nowa przeprawa będzie stanowiła alternatywne połączenie w stosunku do obecnie istniejących przepraw na drogach wojewódzkich w Rogalinku (w ciągu DW431)i w mieście Poznań (przez Most Przemysła I na ul. Hetmańskiej – DW196).

Dotychczasowy brak przeprawy mostowej po południowej stronie Aglomeracji Poznańskiej na terenie Powiatu Poznańskiego ogranicza rozwój gmin w zakresie zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej w części południowo-środkowej.

Budowa mostu jest jednym z elementów rozwoju sieci drogowej, który ułatwi mieszkańcom dostęp do infrastruktury zlokalizowanej w granicach całej Aglomeracji Poznańskiej i skróci czas przejazdu.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 1 grudnia 2020