MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

Konferencja w Skrzynkach

konferencja w skrzynkach

12 września, w ramach odbywających się Europejskich Dni Dziedzictwa, w siedzibie Instytutu Skrzynki odbył się drugi etap konferencji pt. „Wspomnienia Wielkopolski – prowincja w europejskiej przestrzeni kulturowej”. Wydarzenie przygotowane zostało wspólnie z Archiwum Państwowym w Poznaniu. Spotkanie wypełnił m.in. niezwykle ciekawy wykład Jerzego Łojko, charyzmatycznego historyka z Konina.

W jego trakcie zgromadzeni goście dowiedzieli się, jaki obraz Wielkopolski z czasów przedrozbiorowych przedstawiają liczne źródła pisane (kroniki, księgi parafialne, listy, dzienniki i inne dokumenty) znajdujące się w archiwach nie tylko krajowych, ale także zagranicznych (Niemcy, Francja, Szwajcaria i inne). Jerzy Łojko wskazał także, w jaki sposób można łączyć wiele na pozór oderwanych od siebie dokumentów, historii i artefaktów (np. płyt nagrobnych) w jeden wielki kontekst obrazujący miejsce Wielkopolski w średniowiecznej Europie. Zaprezentowane przykładowe cyfrowe kopie materiałów źródłowych zostaną w niedalekiej przyszłości udostępnione na stronie Instytutu wraz z instrukcją, jak z tych zasobów korzystać.

Ponadto goście mieli okazję poznać historię Dworu Skrzynki, którą przedstawił dyrektor Instytutu, Jan Babczyszyn, a także zobaczyć obiekt w pełnej okazałości po zakończonej przez powiat poznański w ubiegłym roku rewitalizacji.

Źródło: Instytut Skrzynki

konferencja w skrzynkach

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 13 września 2023