MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Konkurs ofert- Izba Wytrzeźwień 2024

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr  4488/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie zadania publicznego polegającego na realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2024 roku.

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Oferty wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018 (decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 14 listopada 2023