MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

OKO 2016 (I ogłoszenie)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2016 ogłoszony!

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2016.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2015 roku, do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 25 lutego 2016 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2016 roku. Prosimy o rozważne zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Ogłoszenie 2016
Oferta 2016
Umowa 2016
Oświadczenie 2016
Sprawozdanie 2016

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 26 listopada 2015