MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu poznańskiego do konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024”.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach:

– 18 września 2023 roku, poniedziałek – w godzinach od 15.30 do 17.00 w sali 316 Starostwa Powiatowego w Poznaniu
(III piętro), ul. Jackowskiego 18

– 19 września 2023 roku, wtorek – w godzinach od 11.00 do 12.30 w sali 316 Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro),
ul. Jackowskiego 18.

Na spotkanie należy przynieść lub wypełnić na miejscu formularz zgłoszenia udziału organizacji w konsultacjach. Po bliższe informacje zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej, tel. 61 8 410 736.

Uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy (…) można także przesyłać na adres e-mailowy: pozytek@powiat.poznan.pl w dniach od 11 września do 15 września 2023 roku, korzystając z załączonego formularza uwag.

Redaktor: Andrzej Och
Opublikowano: 7 września 2023