MenuMenu główne
Powiat PoznańskiKwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu poznańskiego

5 lutego 2024 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r., w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz.U.2023.2473) rozpoczęła się na terenie powiatu poznańskiego kwalifikacja wojskowa.

Wojewoda wielkopolski powołał dwie Powiatowe Komisje Lekarskie dla powiatu poznańskiego nr 1 i 2, które swoim zasięgiem obejmują cały powiat. Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu poznańskiego nr 1 rozpoczęła swoją działalność w dniu 5 lutego 2024 r., a zakończy w dniu 11 kwietnia 2024 r. i pracować będzie w godz. od 8.00 do 13.00. Komisja obejmuje gminy: Suchy Las, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Luboń Komorniki, Stęszew, Dopiewo, Mosina.

Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu poznańskiego nr 2 rozpoczęła działalność w dniu 5 lutego 2024 r., a zakończy w dniu 5 kwietnia 2024 r. i pracowała będzie w godz. od 8.00 do 13.00. Komisja obejmuje gminy : Swarzędz, Czerwonak, Pobiedziska, Murowana Goślina, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik, Puszczykowo, Buk.

Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu poznańskiego nr 1 i nr 2 będą miały swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu znajdującego się na ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań. W tym roku wzywa się mężczyzn:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Źródło: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 6 lutego 2024