MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Nabór do Komisji – Izba Wytrzeźwień 2024

Nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4488/2023 r. z dnia 13 listopada 2023 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2024 roku.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2023 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 14 listopada 2023