MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Nabór do komisji Konkursowej – przemoc domowa

Nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2024 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą Nr 51/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego, polegającego na realizacji w 2024 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

Uchwała ogłoszenie konkursu i naboru program korekcyjno-edukacyjny 2024
Załącznik do uchwały o naborze do komisji konkursowej (pdf)
Załącznik nr 2 do uchwały o naborze do komisji konkursowej (docx)

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 4 czerwca 2024