MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Nabór do Komisji – Dom Samopomocy 2024

Nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4489/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2023 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

Uchwała nr 4489_2023 z dnia 13.11.2023r

Załącznik nr 2 do uchwały – ŚDS nabór do komisji 2024 (docx)

Załącznik nr 2 do uchwały – ŚDS nabór do komisji 2024 (pdf)

 

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 14 listopada 2023