MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Mar 2021 >>
ponwtśrczwptsobnie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

OKO 2016 (nabór do komisji)

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Zgłoszenia można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2015 roku do godziny 11.00(decyduje data wpływu do urzędu).

W skład komisji może wejść dwóch członków organizacji pozarządowych. Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegóły poniżej w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych.

Ogłoszenie nr 1 – kultura i sztuka 2016

Ogłoszenie nr 2 – kultura fizyczna i turystyka 2016

Ogłoszenie nr 3 – edukacja 2016

Ogłoszenie nr 4 – ochrona i promocja zdrowia i pomoc społeczna 2016

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 8 grudnia 2015