MenuMenu główne
Powiat Poznański
TEst

Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Lip 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Nabór do PRDPP przedłużony

Nabór do PRDPP przedłużony

W związku ze głoszeniem się w pierwszym terminie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który upłynął 22 marca 2019 r. siedmiu osób (konieczne było minimum osiem zgłoszeń) do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie poznańskim II kadencji, Starosta Poznański Jan Grabkowski przedłużył nabór do składu PRDPP o 30 dni.

Zgodnie z zapisem Uchwały Nr XI/125/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r. w przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 8 kandydatów, Starosta Poznański przedłuża nabór kandydatów o kolejne 30 dni. Kandydatury do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim II kadencji można zatem składać do 23 kwietnia 2019 r. poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań lub składając ją osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pokój 002). Decyduje data wpływu do urzędu. Wzór karty zgłoszenia kandydata załączamy poniżej. Prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej nazwą Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.

Zgłoszenia mogą składać Organizacje prowadzące działalność statutową na terenie powiatu poznańskiego, z siedzibą/Kołem/Oddziałem w powiecie poznańskim.

Aktualność utrzymuje dotychczas zgłoszonych 7 kandydatów w pierwszym terminie naboru do 22 marca 2019 r. Nie muszą być oni zgłaszani ponownie.

Karta zgłoszenia kandydata, upoważnienie, informacja o przetwarzaniu danych osobowych, charakterystyka pracy członka PRDPP oraz wymagania i harmonogram procedowania nad zgłoszeniami kandydatów pozostaje taki sam jak w poniższych załącznikach.

Listy zgłoszonych kandydatów zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego, na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Termin Zebrania Wyborczego zostanie określony niezwłocznie po zakończeniu naboru kandydatów.

Redaktor: Weronika Gospodarek
Opublikowano: 26 marca 2019