MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Nabór do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Trwa nabór do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Rada jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.). Rada między innymi:

– pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;
– wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;
– tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;
– wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

Nabór kończy się 31 sierpnia. Więcej na ten temat TUTAJ.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 24 sierpnia 2023