MenuMenu główne
Powiat Poznański
mapa powiatu poznańskiego z podziałem na 17 gmin


Kalendarz imprez
<< Lip 2021 >>
ponwt.śrczwpt.sob.niedz.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Edukacja

Nabór do szkół

uczniowie w szkole

Nadszedł czas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. absolwenci ósmych klas szkół podstawowych mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły. Nabór w powiecie poznańskim i Poznaniu odbywa się elektronicznie na stronie nabor.pcss.pl Każdy uczeń ma prawo wyboru sześciu szkół oraz dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach. Kandydat zainteresowany szkołami z powiatu poznańskiego i Poznania wskazuje swoje wybory na jednym wniosku.

Ze względu na stan epidemii wnioski można składać (należy wybrać tylko JEDEN sposób):

1. Przez SYSTEM NABÓR
2. Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
3. Dostarczając do skrzynki podawczej w szkole pierwszego wyboru.

Uczniowie mają do wyboru: 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum lub 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Dwa pierwsze typy szkół kończą się egzaminem maturalnym, natomiast nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie szkoły branżowej nie zamyka drogi do zdania egzaminu maturalnego – po ukończeniu szkoły branżowej można kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Pamiętać należy, aby wstępnie przeliczyć swoje punkty i wybrać świadomie takie oddziały, do których mamy szansę się dostać. Zmniejszymy swoje szanse na wybór szkoły, jeżeli wybierzemy wyłącznie oddziały cieszące się dużą popularnością, gdzie od lat przyjmowani są tylko kandydaci z wysoką punktacją, której sami nie uzyskamy.

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. uczniowie zobowiązani są do uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 22 lipca 2021 r. komisje rekrutacyjne przekażą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 23 lipca do 2021 r. do 30 lipca 2021 r. uczeń zobowiązany jest do potwierdzenia woli przyjęcia oraz przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 2 sierpnia 2021 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Pełna lista szkół powiatu poznańskiego oraz Poznania biorących udział w naborze elektronicznym, a także informator z terminarzem naboru i instrukcją postępowania rekrutacyjnego znajduje się TUTAJ.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 16 kwietnia 2021