MenuMenu główne
Powiat Poznański
TEst

Prasowa17
Radiowa17
Telewizyjna17
Telewizja STK 17


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Edukacja

Nabór do szkół

uczniowie ZS Puszczykowo

Od 15 czerwca 2020 r., ósmoklasiści mogą składać podania o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. Mają na to czas do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00. Nabór do szkół powiatu na rok szkolny 2020/2021 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego, razem z Miastem Poznań. Oznacza to, że kandydat zainteresowany szkołami z powiatu poznańskiego oraz Miasta Poznania wskazuje je na jednym wniosku. Uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 6 szkół na stronie naboru oraz dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.

Ze względu na stan epidemii, wnioski można składać:

1. Przez SYSTEM NABÓR (internetowa strona naboru)
2. Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
3. Dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole pierwszego wyboru.

Należy wybrać TYLKO JEDEN z powyższych sposobów złożenia wniosku.

Absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej mają do wyboru następujące typy szkół ponadpodstawowych: 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia.

Uczniowie zobowiązani są sprawdzić, czy do oddziałów, które wybiorą, obowiązują dodatkowe kryteria i dokumenty, jak np. test kompetencji językowych, test sprawności fizycznej. W przypadku wyboru kształcenia zawodowego, kandydat otrzymuje skierowanie na badanie lekarskie w sposób określony przez szkołę.

Należy pamiętać o obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego. Można się z nimi zapoznać TUTAJ w zakładce: Dokumenty. Szczegółowe informacje na temat naboru, instrukcja postępowania oraz oferta edukacyjna szkół znajdują się TUTAJ.

uczniowie ZS Puszczykowo

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 10 czerwca 2020