MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Maj 2021 >>
ponwtśrczwptsobnie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Nabór kandydatów

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 1665/2020 r. z dnia 28 października 2020 r. ogłosił nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2021 roku.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2020 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie Kandydatury do składu Komisji Konkursowej – nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 r.” Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

Ogłoszenie – nabór do Komisji Konkursowej (pdf)
Ogłoszenie – nabór do Komisji Konkursowej (docx)
Uchwała – Nabór do Komisji_2021

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 29 października 2020