MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Nabór kandydatów

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 2094/2021 r. z dnia 30 marca 2021 r. ogłosił nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych polegających na prowadzeniu mieszkań chronionych wspieranych i domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2021-2022

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego) osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pokój 030. Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

OGŁOSZENIE NABÓR (pdf)
OGŁOSZENIE NABÓR (docx)

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 30 marca 2021