MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Nagroda Starosty

Jeżeli znasz osobę, która w sposób ponadprzeciętny angażuje się w życie powiatu poznańskiego, z pewnością warto zgłosić ją do Nagrody Starosty Poznańskiego. Każdego roku szansę na otrzymanie tego wyróżnienia mają przedsiębiorcy, którzy wspierają mieszkańców regionu albo społecznicy aktywizujący i integrujący osoby zamieszkujące twoją okolicę. Również organizacje prowadzące ciekawe projekty z zakresu kultury, edukacji, sportu czy promocji zdrowia zasługują na docenienie ich działań. Zgłoś więc swojego kandydata. Na wnioski czekamy do 1 listopada 2019 r.

Dotychczas starosta poznański nagrodził m.in. Fundację Stworzenia Pana Smolenia czy Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wspólna Droga w Luboniu za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ewę Wodzyńską za integrowanie amatorskiego ruchu artystycznego seniorów, a Ryszarda Lubkę za rozwiązywanie problemów społecznych. Natomiast Eugeniusza Jacka za zaangażowanie w krwiodawstwo oraz turystykę powiatu poznańskiego. Wśród wyróżnionych przedsiębiorstw znalazły się: Poz Bruk, Novol, STS Logistic czy Solaris.

Celem tej nagrody jest uhonorowanie mieszkańców oraz podmiotów z powiatu poznańskiego, którzy poprzez działalność gospodarczą i obywatelską przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Przyznawana jest osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w trzech kategoriach:
1) przedsiębiorczości,
2) inicjatyw obywatelskich,
3) organizacji pozarządowych.

Z wnioskiem może wystąpić m.in.: grupa co najmniej 100 mieszkańców powiatu poznańskiego, grupa co najmniej trzech organizacji społecznych lub stowarzyszeń albo organy oraz jednostki pomocnicze gmin z powiatu poznańskiego.
Zgłoszenie musi być podpisane, zawierać kategorię nagrody, do której kandydat jest zgłaszany i dane go identyfikujące. Ponadto należy przedstawić dotychczasową działalność oraz uzasadnienie wskazujące znaczenie jego osiągnięć dla powiatu poznańskiego.

Wnioski można składać do 1.11.2019 r. poprzez e-mail joanna.felinska@powiat.poznan.pl, pocztą na adres: Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań lub osobiście w kancelarii Starostwa.

Regulamin
Nagroda Starosty – wniosek
Lista dotychczas nagrodzonych

 

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 4 września 2019