MenuMenu główne
Powiat PoznańskiOgłoszenia Komunikaty

Nagrody Sportowe powiatu poznańskiego za rok 2022

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2022.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 20 lutego 2023 roku do dnia 13 marca 2023 roku do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i regulaminem:

Redaktor: Anna Skalska
Opublikowano: 17 lutego 2023