MenuMenu główne
Powiat PoznańskiRelacje

Nowa ścieżka w Tulcach

Otwarcie nowej ścieżki rowerowej w Tulcach

W sobotę 9 września została oficjalnie otwarta nowa ścieżka pieszo – rowerowa od granicy Poznania przez miejscowość Tulce w ciągu dróg powiatowych 2438P, 2489P oraz 2429P. W uroczystości wziął również udział starosta poznański Jan Grabkowski.
– Bez funduszy unijnych nie powstałoby tyle pięknych miejsc, w tym również w powiecie poznańskim. 9 milionów złotych na budowę tej ścieżki pochodziło z budżetu powiatu poznańskiego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tak zaludnionym rejonie udało się sprawić przyjemność mieszkańcom, poprawiając zarazem ich bezpieczeństwo – powiedział J. Grabkowski.  

Droga pieszo – rowerowa ma długość 3150 metrów i składa się z wyodrębnionego ciągu pieszego oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Celem inwestycji jest zwiększenie znaczenia roweru jako środka transportu indywidualnego a także poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Przyczynią się do tego dodatkowo wybudowane chodniki, wyspy rozdzielające pasy ruchu na przejściach dla pieszych, zatoki autobusowe oraz nowe oświetlenie uliczne. Na części zakresu w rejonie przebudowy dróg wraz z dwoma skrzyżowaniami, wykonana została również kanalizacja deszczowa oraz pełna sygnalizacja świetlna sterująca ruchem na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej i Leśnej.

Inwestorem drogi pieszo – rowerowej był powiat poznański a partnerem projektu gmina Kleszczewo. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 12 milionów złotych, 450 tysięcy złotych pochodziło z budżetu gminy Kleszczewo a kwota dofinansowania pochodziła z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zdjęcia: Maciej Pawlik

Redaktor: Maciej Pawlik
Opublikowano: 9 września 2023