MenuMenu główne
Powiat Poznański
TEst


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Sie 2020 >>
ponwtśrczwptsobnie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Ogłoszenia Komunikaty

Wyniki naboru

W dniu 8 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 775/2019 ogłosił nabór kandydatów organizacji pozarządowych do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2020 roku.

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego (www.bip.powiat.poznan.pl), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego (www.powiat.poznan.pl). Zgłoszenia kandydatur do składu Komisji Konkursowej można było składać w terminie do dnia 13 listopada 2019 roku do godz. 12.00 (z zaznaczeniem, że decyduje data wpływu do Starostwa a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 030.

W wyniku ogłoszonego naboru, nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydatury do składu Komisji Konkursowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, może ona działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 15 listopada 2019