MenuMenu główne
Powiat Poznański


Kalendarz imprez

Ze względu na epidemię koronawirusa zmianom mogą ulec terminy imprez

<< Mar 2021 >>
ponwtśrczwptsobnie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Terminy imprez mogą ulec zmianie

Relacje

OKO 2021 rozstrzygnięte

konkurs ofert grafika

Ponad 1,9 miliona złotych rozdysponowano w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. To pokazuje, że powiat poznański nie szczędzi pieniędzy na ciekawe inicjatywy i projekty, mające na celu wzbogacić ofertę kulturalną, edukacyjną czy też sportową dla mieszkańców 17 gmin powiatu poznańskiego. O dofinansowanie mogły się ubiegać organizacje pozarządowe, co w szczegółowy sposób określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski o dotację można było składać w siedmiu obszarach: edukacji, kulturze fizycznej, kulturze i sztuce, turystyce, pomocy społecznej, ochronie i promocji zdrowia oraz ratownictwie i ochronie ludności. Najwięcej, bo aż 133 oferty dotyczyły zadań z kultury fizycznej. 87 z nich otrzymało dotację na łączną kwotę 660 tysięcy złotych. W sumie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęły 332 oferty. To więcej niż w ubiegłym roku, co jest warte podkreślenia, biorąc pod uwagę od wielu miesięcy panującą w naszym kraju pandemię i liczne obostrzenia z niej wynikające.

– Dodajmy, że w tym trudnym okresie, współpraca powiatu poznańskiego z organizacjami pozarządowymi przebiegać będzie w oparciu o doświadczenia z poprzedniego, wyjątkowego pod każdym względem roku. Warto zatem by organizacje pozarządowe prowadziły rozmowy o możliwości realizacji zadań na każdym jego etapie. Dotyczy to na przykład ewentualnych zmian w planie czy harmonogramie działań oraz opisie zakładanych rezultatów realizacji zadania, lub też zmian w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania – w formie aneksu do umowy – mówi wicestarosta poznański Tomasz Łubiński.

– Nie ulega wątpliwości, że organizacje pozarządowe dostrzegają swoją istotną rolę w aktywnym działaniu na rzecz niwelowania skutków pandemii. I co równie istotne, chcą przy tym wykorzystywać nowe technologie, aby działać i utrzymywać kontakt z odbiorcami, co daje ogromną nadzieję na jak najpełniejszą realizację zadań – dodaje. A z wynikami konkursu można zapoznać się TUTAJ.

Redaktor: Tomasz Sikorski
Opublikowano: 22 stycznia 2021